stop przemocy

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Potęgowo ogłasza konkurs profilaktyczny

pn. STOP AGRESJI – STOP PRZEMOCY

Uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Gminy Potęgowo, zapraszamy do udziału w konkursie, poprzez przygotowanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza, dotyczących tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prace należy składać do 09.11.2018r. u pedagogów szkolnych.

Serdecznie zapraszamy!!!