Akty prawne:

  • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.: Dz.U. z 2017r., poz.60.)
  • Uchwała Nr XXXVIII/272/2009 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo