Akty prawne:

  • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.: Dz.U. z 2022r., poz. 2230 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr LXVI/609/2023 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28.08.2023r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Potęgowo