3 1024x599                   PODPROGRAM 2019 – efekty


1. Fundacja Bocianie gniazdo w Runowie  przy współpracy z Bankiem Żywności w Słupsku oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Potęgowo pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  - warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 - skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 - mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 -  mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 - cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 - tłuszcze (olej rzepakowy),
 - dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do  530 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Potęgowo

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 28,014 ton żywności;
- 2380  paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2019 dla 48 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 8 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
 - Edukacji finansowej - 2  spotkania dla  8 uczestników
 - Żywieniowo - dietetycznych - 2 spotkania dla 13 uczestników
 - Kulinarnych - 2 spotkania dla 13 uczestników
 - Niemarnowania żywności - 2 spotkania dla 14 Uczestników
 -
Innych działań aktywizujących - 1 spotkanie dla 38 Uczestników

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

informuje o wydawaniu paczek żywnościowych w ramach PO PŻ  z magazynu przy ul. Witosa w Potęgowie:
- 25.06.2020r. w godz 8:00 - 14:00 
  - 26.06.2020r. w godz 9:00 - 13:00.  
Prosimy o zachowanie zasad obowiązujących w czasie epidemii.

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

informuje o wydawaniu paczek żywnościowych w ramach PO PŻ  z magazynu przy ul. Witosa w Potęgowie:
- 26.05.2020r. w godz 8:00 - 14:00 
- 27.05.2020r. w godz 9:00 - 13:00.  
Prosimy o zachowanie zasad obowiązujących w czasie epidemii.

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 w celu usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzono następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19.

1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
5.  Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
6.  Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
7.  Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

9.  Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

W dniu 28.04.2020r. oraz 29.04.2020r. w godzinach 09:00 - 14:00  z magazynu w Potegowie  przy ulicy Witosa  odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2019.