logo POPŻ 2019


Informujemy, że w miesiącu lipcu 2021 r. odbyły się następujące działania towarzyszące w ramach PO PŻ Podprogram 2020 dla beneficjentów pomocy żywnościowej:

- 21.07.2021 r. w godz. 9:00 - 11:00 - warsztat kulinarne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie,
- 21.07.2021 r. w godz. 11:00 - 13:00 - warsztat dietetyczny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie,

Zajęcia prowadziła Pani Sylwia Laskowska.