listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

Na terenie Gminy Potęgowo trwa realizacja projektu pn. „Srebrna Sieć”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. „Srebrna Sieć” to projekt partnerski 11 podmiotów umożliwiający osobom niesamodzielnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w wieku 60+ oraz ich opiekunom faktycznym dostęp do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych. Do chwili obecnej zostały przeprowadzone po trzy szkolenia dla seniorów i opiekunów faktycznych. Tematyka zajęć dla seniorów obejmowała m. in.: podstawowe wyzwania okresu senioralnego, identyfikację własnych mocnych i słabych stron, funkcje poznawcze w ciągu życia, zmiany i postępowania w wieku starszym, współpracę z opiekunami, rodziną oraz wnukami oraz treningi pamięciowe. Opiekunowie natomiast zajęli się omawianiem warsztatu pracy opiekuna, zasadami pielęgnacji podopiecznych, poznaniem różnorodności cech podopiecznych oraz problemami wykonywania czynności gospodarczych. Ponadto uczestnicy projektu korzystają z sąsiedzkich usług opiekuńczych, rehabilitacji domowej oraz zdalnych usług opiekuńczych – teleopieka. W miesiącu grudniu przewidziane jest jeszcze szkolenie dla seniorów i opiekunów faktycznych oraz warsztat kompetencyjny dla wolontariuszy. Za nami piknik senioralny oraz szkolenie dla wolontariuszy.

 

IMG 20181031 112057