Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że w dniu 30.03.2022r. nastąpi wypłata pierwszej transzy świadczenia pieniężnego w formie dodatku osłonowego dla wniosków złożonych do dnia 31.01.2022r., na wskazane konto bankowe. Wypłata drugiej transzy dodatków osłonowych oraz jednorazowa wypłata dodatków dla wniosków złożonych od dnia 01.02.2022r. nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić do dnia 02.12.2022r.  Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu można składać wnioski o ww. świadczenie w terminie do dnia 31.10.2022r.