Zamówienia publiczne

UWAGA!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje o zmianach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 1.12.2017r. dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2018 - na zasadzie kateringu oraz o zmianach w Ogłoszeniu z dnia 1.12.2017r. Numer: 626105-N-2017.

Szczegóły znajdują się z załącznikach poniżej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2018 - na zasadzie kateringu - więcej informacji znajduje się w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przedstawia plan postepowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzć w 2017r.

Więcej informacji znajduje się w załączniku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie dożywiania dzieci w Zespole Szkół w Potęgowie, w Zespole Szkół w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2017 - na zasadzie kateringu - więcej informacji znajduje się w załącznikach.