Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przedstawia plan postepowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzć w 2017r.

Więcej informacji znajduje się w załączniku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie dożywiania dzieci w Zespole Szkół w Potęgowie, w Zespole Szkół w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2017 - na zasadzie kateringu - więcej informacji znajduje się w załącznikach.