Struktura stanowisk i liczba etatów:

L. p.

Stanowiska kierownicze (symbol)

Komórki organizacyjne

Stanowiska (symbol)

Wymiar etatów

1.

Kierownik (GI)

1,0

2.

Gł. Księgowy (OA)

1,0

Zespół ds. finansowo-pracowniczych

3.

ds. pracowniczych (...)

1,0

4.

ds. pomocy społecznej i księgowości budżetowej (SA)

1,0

Zespół ds. świadczeń

5.

ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych 

(NE, SW,.PJ..)

3,0

6.

ds. funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych (MW)

1,0

Zespół ds. pomocy środowiskowej

7.

Specjalista pracy socjalnej

(NB, MD, )

2,0

8.

Pracownik socjalny (WA, WB)

1,5

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)

9.

Opiekun Środowiskowego Domu Samopomocy

3,0

10.

Pracownik socjalny w ŚDS (ŻA)

1,0

11.

Sprzątaczka

0,5

12.

Kierowca

0,5

Samodzielne stanowiska

13.


14.

 


 


Ds. organizacyjnych (GA)


Ds. obsługi kancelaryjnej

1,0


0,5

15.

Asystent rodziny

1,0

16.

Psycholog

0,5

17.


18.

 


 


Opiekun – usługi opiekuńcze


Kierowca

3,0


0,5

Razem

23,00