Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, Szkole Podstawowej w Skórowie oraz w Szkole Podstawowej w Łupawie  na zasadzie cateringu w roku 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie  informuje o otwarciu ofert na prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, Szkole Podstawowej w Łupawie oraz w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2018 - na zasadzie cateringu, otwarcie ofert 12.12.2017r. o godz. 10;15

Załączniki:
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf[ ]80 kB

zdjcie alkoholwka na stron

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Potęgowie

zaprasza na spotkania

PUNKTU KONSULTACYJNEGO

 

Porady i pomocy w zakresie:

  • poradnictwa uzależnień, 

  • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,

  • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,

  • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji

na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

 

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

Zapewniamy nieodpłatną pomoc, wsparcie i dyskrecję!

Najbliższe spotkania:

11 stycznia 2018r. od 1200 do 1400 -w świetlicy wiejskiej w Łupawie

25 stycznia 2018r. od 1200 do 1400 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie

8 lutego 2018r. od 1200 do 1400 -w świetlicy wiejskiej w Łupawie

22 lutego 2018r. od 1200 do 1400 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie

Możliwość umówienia spotkania za pośrednictwem pracowników GOPS
pod nr
59/8115114

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.

UWAGA!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje o zmianach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 1.12.2017r. dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2018 - na zasadzie kateringu oraz o zmianach w treści Ogłoszenia z dnia 1.12.2017r. Numer: 626105-N-2017. Szczegóły znajdują się z załącznikach w zakładce Zamówienia publiczne oraz na stronie BIP.