Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potegowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta rodziny.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (konkurs na asystenta rodziny.pdf)konkurs na asystenta rodziny.pdf[ ]466 kB

objaśnienia do wnioskuGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż od dnia 01 stycznia 2018r. Kara Dużej Rodziny dostępna jest w formie tradycyjnej ( tj. plastikowej) oraz elektronicznej ( tj. na urządzeniach mobilnych) . W tym celu należy złożyć w tutejszym Ośrodku stosowny wniosek oraz wypełnić załącznik ZKDR-04- Informacja o osobach , które będą mogły wyświetlić kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych .
Karta dużej Rodziny w formie elektronicznej jest atrakcyjnym narzędziem ułatwiającym korzystanie z przysługujących zniżek, dzięki usłudze geolokalizacji, która umożliwia szybkie znalezienie najbliższych Partnerów.
Z opłaty za wydanie elektronicznej Kary Dużej Rodziny zwolnieni są członkowie rodzin wielodzietnych wnioskujący od razu o obie formy kart oraz również ci dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 01stycznia 2018r. i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019r.
Wnioski o przyznanie  Karty Duzej Rodziny można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem  PIU Emp@tia.

- wniosek o Kartę Dużej Rodziny https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/10500/1/1/KDR%20-%20wniosek%20od%201%20stycznia%202018.pdf
- objaśnienia do wniosku

(link)objaśnienia do wniosku

- załącznik ZKDR-04 https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/10500/1/1/ZKDR-04%20-%20zalacznik%20dot.%20osob%20uprawnionych%20do%20wyswietlania%20karty%20elektronicznej.pdf

- instrukcja wypełnienia załącznika ZKDR -04

(link)instrukcja wypełnienia załacznika

 

- instrukcja składania wniosku za pośrednictwem PIU Emp@tia 

(link)instrukcja składania wniosku

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potegowie zaprasza osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekunczych w formie zajęć logopedycznych.

Więcej informacji oraz formularz ofertowy  w załacznikach.

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.docx)FORMULARZ OFERTOWY.docx[ ]8 kB
Pobierz plik (SUO-1.docx)SUO-1.docx[ ]10 kB

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Stypendia SPES - informacje 2018.pdf)Stypendia SPES - informacje 2018.pdf[ ]248 kB

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż w wyniku zakończenia naboru na stanowisko ds. pracowniczych została wybrana Pani Milena Tyborczyk zam. Łupawa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Milena Tyborczyk spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy - ds. pracowniczych.

Na podstawie dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna oceniła kandydatkę pozytywnie i zakwalifikowała do zatrudnienia w tytejszym ośrodku

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o wyniku naboru.pdf)informacja o wyniku naboru.pdf[ ]64 kB