Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potegowie zaprasza osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekunczych w formie zajęć logopedycznych.

Więcej informacji oraz formularz ofertowy  w załacznikach.

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.docx)FORMULARZ OFERTOWY.docx[ ]8 kB
Pobierz plik (SUO-1.docx)SUO-1.docx[ ]10 kB

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Stypendia SPES - informacje 2018.pdf)Stypendia SPES - informacje 2018.pdf[ ]248 kB

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż w wyniku zakończenia naboru na stanowisko ds. pracowniczych została wybrana Pani Milena Tyborczyk zam. Łupawa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Milena Tyborczyk spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy - ds. pracowniczych.

Na podstawie dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna oceniła kandydatkę pozytywnie i zakwalifikowała do zatrudnienia w tytejszym ośrodku

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o wyniku naboru.pdf)informacja o wyniku naboru.pdf[ ]64 kB

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze  na stanowisko ds. pracowniczych z dnia 14.02.2018r. spełniły następujące kandydatki:

1. Pani Sylwia Zakonek zam. Stara Dąbrowa
2. Pani Milena Tyborczyk zam. Łupawa

O G Ł O S Z E N I E

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie

zaprasza na spotkania

PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Pani Małgorzata Wróblewska, specjalista terapii uzależnień od alkoholu
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
udziela bezpłatnych porad i pomocy w zakresie:

  • poradnictwa uzależnień,

  • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,

  • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,

  • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji

na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.


Zapewniamy nieodpłatną pomoc, wsparcie i dyskrecję!

Najbliższe spotkania:

1 marca 2018r. od 1200 do 1400 -w świetlicy wiejskiej w Łupawie

22 marca 2018r. od 1200 do 1400 - w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie

5 kwietnia 2018r. od 1200 do 1400 -w świetlicy wiejskiej w Łupawie

19 kwietnia 2018r. od 1200 do 1400 - w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie

Możliwość umówienia spotkania za pośrednictwem pracowników GOPS
pod nr
59/8115114 wew.39

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.