Ogłoszenia

Bezpłatne szkolenie komputerowe

Certyfikat Microsoft Office Specjalist lub IC3

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujacych do zdobycia Ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Microsoft Office Specjalist oraz IC3 dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

  • w wieku 18-64 lata,
  • zamieszkujących teren województwa pomorskiego,
  • zatrudnionych lub samozatrudnionych,
  • chcących podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy

Oferujemy:

  • bezpłatne szkolenie przygotowujące do zdobycia Certyfikatu Microsoft Office Specjalist lub IC3 (80h i 120h),
  • bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie Certyfikatu Microsoft lub IC3,
  • materiały dydaktyczne,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Microsoft lub IC3,
  • możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Microsoft Office Specjalist lub IC3,
  • wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć w kameralnych 12 osobowych grupach.

Zgłoś się! Podwyższ swoje kwalifikacje!

Rekrutacja już trwa zatem pilnie zapraszam do kontaktu osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu - ilość miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, tel. 59 8115 114

Informujemy, iż od 1 sierpnia br. można składać wnioski o świadczenia wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie przyjmują interesantów w sprawach świadczeń wychowawczych w pok. nr 13, w dniach:

- poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30-15.30,

- środa w godzinach od 07.30 do 17.30.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można również złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu: empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Formularze wniosków wraz z załącznikami są dostępne do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 13, w Urzędzie Gminy w Potęgowie, ul .Kościuszki 5, pok. nr 15 oraz na stronie internetowej www.gopspotegowo.pl (zakładka świadczenia wychowawcze).

Przypominamy, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku nastepuje do dnia 31 października tego roku. Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc pażdziernik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL” zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn.: „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z GMIN POWIATU SŁUPSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ PONADPRZECIĘTNYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Głównym celem Fundacji „Znajdź Pomoc" jest prowadzenie Ogólnopolskiego Portalu Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl".

Portal ten ma służyć wszystkim osobom (chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej) i pozwolić na szybkie znalezienie pomocy w konkretnym obszarze.

Zachęcamy do kontaktu z Fundacją.

Fundacja „Znajdź Pomoc”
Ul. Woziwody 8
02-908 Warszawa
telefon: 22 2992928

Załączniki:
Pobierz plik (plakat-min.pdf)plakat-min.pdf[ ]188 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż w dniu 28.12.2016r. na stronie MRPiPS zostały zamieszczone nowe Wytyczne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zgodnie z którymi zmieniło się kryterium dochodowe.

Od dnia 01.01.2017r. "Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie"