Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy kierowcy. Więcej informacji w załączniku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż nie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne na stanowisko kierowcy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że w wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko ds. pracowniczych dokumenty aplikacyjne złożyło 3 kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych.

W dniu 02.01.2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie będzie nieczynny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, Szkole Podstawowej w Skórowie oraz w Szkole Podstawowej w Łupawie  na zasadzie cateringu w roku 2018