Ogłoszenia

 

 

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

 

Wójt Gminy Potęgowo i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie serdecznie zapraszają na zdrowotny piknik senioralny pn. „Srebrny Piknik”, który odbędzie się w dniu 23 września 2018r. od godz. 12.00 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie.

W programie: występy artystyczne, konkursy z nagrodami, stoiska tematyczne, poczęstunek oraz możliwość skorzystania z atrakcji przewidzianych w ramach Potęgowskiego Jarmarku - dla każdego coś niezbędnego” realizowanego przez Stowarzyszenie Wiśta Wio i Przyjaciele.

Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport. Zapisy pod numerem telefonu 59/8115114 do dnia 20 września 2018r.

                                         PCPR Przeglad Tworczosci Niepelnosprawnych 2018 plakat 

    

                      OHP 66dd2bf7cbd16c0f                                                                              osz                              

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20/13 informuje, że w terminie 17 - 29.09.2018 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy(województwo warmińsko mazurskie) odbędą się kursy z zakresu zawodów ginących w specjalizacjach:

  •         Piekarz – kurs z egzaminem sprawdzającym,
  •         Stolarz – kurs z egzaminem sprawdzającym.

Udział w bezpłatnym kursie mogą wziąć osoby, które spełniają poniższe kryteria:

  •        wiek 18-25 lat
  •        niepracujące
  •        nie uczące się w systemie dziennym

CKiW w Roskoszy zapewnia uczestnikom:
wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu, łącznie z dniami wolnymi od nauki (niedziele), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w trakcie trwania szkolenia oraz dojazdu do i powrót.

Osoby zainteresowane udziałem w kursach prosimy o kontakt do 10.09.2018 do godz.10.00:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Słupsku,

ul. Sienkiewicza 20 pokój 13

(Mile widziane będzie osobiste zgłoszenie swojej kandydatury)

lub
email:
osz.slupsk@ohp.pl, tel. (059) 842 63 13