Ogłoszenia

Mobilny Punkt Informacyjny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuję, iż wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie z dnia 21.12.2018r. spełniają następujący kandydaci:

1. Magdalena Pieniak zam. Darżyno
2. Dorota Nowakowska zam. Potęgowo
3. Katarzyna Eron zam. Grąbkowo
4. Anna Cheba zam. Dąbrówno
5. Wiesława Reikowska zam. Potęgowo
6. Roksana Potyńska zam. Szczypkowice
7. Beata Francuz zam. Potegowo

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potegowie informuje,  iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potegowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 - na zasadzie kateringu, zamieszczone na stronie internetowej www.gopspotegowo.pl oraz przesłane do 4 firm, ofertę złożył 1 wykonawca, tj.

EDEN CATERING, Kamila Żywiecka, ul. Grottgera 10A, 76-200 Słupsk - za cenę brutto 1 gorącego posiłku dwudaniowego - 7,20 zł ( w tym zupa z pieczywem - 2,40 zł brutto oraz drugie danie - 4,80 zł brutto).

W związku z tym, iż w/w Wykonawca odstąpił od podpisania umowy na prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach na warunkach zaproponowanych przez Zamawiającego, postępowanie unieważnia się.

Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie (2).pdf)zawiadomienie (2).pdf[ ]2478 kB

STYCZEŃ 2019r.          23.01.2019r.

LUTY 2019r.                 20.02.2019r.

MARZEC 2019r.            20.03.2019r.

KWIECIEŃ 2019r.         24.04.2019r.

MAJ 2019r.                    22.05.2019r.

CZERWIEC 2019r.         19.06.2019r.

LIPIEC 2019r.                 24.07.2019r.

SIERPIEŃ 2019r.             21.08.2019.

WRZESIEŃ 2019r.          25.09.2019r.

PAŹDZIERNIK 2019r.     23.10.2019r.

LISTOPAD 2019r.            20.11.2019r.

GRUDZIEŃ 2019r.           18.12.2019r.