KONKURS O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

„POMORSKIE DLA SENIORA”

 Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora i Samorządu podejmującego
szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz
upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki
senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego.

 Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 ZWYCZAJNY – NIEZWYCZAJNY SENIOR,

 SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM - MIEJSCE ULUBIONE PRZEZ SENIORÓW.

 Konkurs trwa od dnia 25 KWIETNIA DO DNIA 10 MAJA 2018R.

 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 15 maja 2018r.

 W Konkursie mogą uczestniczyć:

 W kategorii ZWYCZAJNY – NIEZWYCZAJNY SENIOR: osoby powyżej 60 roku
życia,  z terenu Województwa Pomorskiego, wyróżniające się w
sposób szczególny i zasłużony dla społeczności senioralnej.

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego, Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach