Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc  maj 2018r. odbędzie się w Banku Spółdzielczym Ustka Punkt Kasowy w Potęgowie w dniu 23.05.2018r.

Wypłata zasiłków z pomocy społecznej odbędzie się w dniu 23.05.2018r. w godz. od 10.00 do 14.00 w kasie tutejszego Ośrodka.